30January2015

Joomla! Học thiết kế web bằng Joomla CMS \| Joomla Framework

Backup dữ liệu bằng SQL Dumper

Backup dữ liệu bằng SQL Dumper

SQL Dumper là một giải pháp đơn giản cho việc sao lưu (backup) dữ liệu Joomla. Nó...

Bảo mật website joomla

Công việc bảo mật cho Website là rất quan trọng để tránh các Hacker có thể xâm nhậ...

Những cải tiến thú vị trong Joomla 2.5

Những cải tiến thú vị trong Joomla 2.5

Joomla 2.5 là phiên bản thứ 3 của Joomla. Trước đó Joomla 1.6 và Joomla 1.7 ra m...

Cuộc chiến Joomla! - Drupal và TTCN

Cuộc chiến Joomla! - Drupal và TTCN

Trong số các hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến hiện nay, nổi bật lên hai ứng v...

Giới thiệu Website trên joomla.edu.vn

 
 
Error
 • Error loading feed data

Joomla! Học thiết kế web bằng Joomla CMS \| Joomla Framework

Domain là gì ?

Tên miền có hai dạng :

- Tên miền quốc tế dạng : www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info...)

- Tên miền quốc gia dạng : www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...)

Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau :

 • .COM.VN Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
 • .BIZ.VN Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.
 • .EDU.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
 • .GOV.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
 • .NET.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
 • .ORG.VN Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
 • .INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • .AC.VN Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.
 • .PRO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 • .INFO.VN Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân.
 • .HEALTH.VN Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.
 • .NAME.VN Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

Config domain

DNS làm việc như thế nào ?
Thursday, 31 May 2012

DNS làm việc như thế nào ?

DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ ...

Sample image
Joomla là gì ?
Joomla là gì ? Joomla làm được gì cho bạn ?
Sample image
Config Domain
Domain là gì ? Cấu hình domain như thế nào ?
Sample image
Quy trình cài đặt Joomla
Quy trình download, upload, cài đặt Joomla ...
Sample image
Config Hosting
Hosting là gì ? Cấu hình hosting như thế nào ?