27January2015

Joomla! Học thiết kế web bằng Joomla CMS \| Joomla Framework

Joomla.edu.vn Config joomla Install Joomla Quản trị Joomla - Tạo Module
Backup dữ liệu bằng SQL Dumper

Backup dữ liệu bằng SQL Dumper

SQL Dumper là một giải pháp đơn giản cho việc sao lưu (backup) dữ liệu Joomla. Nó...

Bảo mật website joomla

Công việc bảo mật cho Website là rất quan trọng để tránh các Hacker có thể xâm nhậ...

Những cải tiến thú vị trong Joomla 2.5

Những cải tiến thú vị trong Joomla 2.5

Joomla 2.5 là phiên bản thứ 3 của Joomla. Trước đó Joomla 1.6 và Joomla 1.7 ra m...

Cuộc chiến Joomla! - Drupal và TTCN

Cuộc chiến Joomla! - Drupal và TTCN

Trong số các hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến hiện nay, nổi bật lên hai ứng v...

Giới thiệu Website trên joomla.edu.vn

 
 
Error
  • Error loading feed data

Joomla! Học thiết kế web bằng Joomla CMS \| Joomla Framework

Quản trị Joomla - Tạo Module

Tạo mới một module có sẵn

  • Mở menu "Extension" >> "Module Manager"
  • Copy 1 module: check vào tên một module

 

Module sao chép sẽ được tạo ra 

Vị trí đặt module trên trang web cần liên hệ với người thiết kế trang web để biết chính xác vị trí cần đặt và thứ tự đặt module.
Tạo mới một module rỗng
Việc tạo mới một module rỗng được sử dụng cho những trường hợp như tạo thông báo, tạo số điện thoại liên hệ, …

  • Chọn nút new trên thanh công cụ

 

Trong trang mới, bên trái trang, chúng ta sẽ điền những thông tin sau

 

Title: Tiêu đề, dùng hiển thị trên trang, nếu Show Title là No thì tiêu đề sẽ không được hiển thị
Show Title: cho phép hay không cho phép tiêu đề module được hiển thị trên trang
Enabled: Cho phép sử dụng module.
Position: Vị trí cần đặt trên trang.
Order: thứ tự trên một vị trí
Access Level: mức độ sử dụng. Public: mọi người có thể xem, Registerd: chỉ đăng ký thành viên mới thấy. Special: là thành viên quản trị mới thấy.

Viết nội dung cho module
Bạn có thể tạo nội dung cho module như chèn hình, viết thông báo, … trong ô soạn thảo có sẵn của trang web.

Config domain

DNS làm việc như thế nào ?
Thursday, 31 May 2012

DNS làm việc như thế nào ?

DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ ...

Sample image
Joomla là gì ?
Joomla là gì ? Joomla làm được gì cho bạn ?
Sample image
Config Domain
Domain là gì ? Cấu hình domain như thế nào ?
Sample image
Quy trình cài đặt Joomla
Quy trình download, upload, cài đặt Joomla ...
Sample image
Config Hosting
Hosting là gì ? Cấu hình hosting như thế nào ?